Irish/Gaeilge

Course Information

BA (Hons) (NFQ Level 8) OR BSc (Hons) NFQ Level 8)

Full Time - Undergraduate Studies

CAO Code: DN520 BA Joint Honours
CAO Points Range 2019: 336
Length of Course: 3 Years
Average Intake: 420

CAO Code: DN700 BSc Social Sciences
CAO Points Range 2019: 392
Length of Course: 4 Years
Average Intake: 500

Leaving Certificate:

DN520 – O6/H7 in English, Irish, a third language and three other recognised subjects.

DN700 – O6/H7 in English, Irish, Mathematics and three other recognised subjects.

Click below for equivalent entry requirements information for:

Why is this course for me?

 • Má tá suim agat sa Ghaeilge
 • Más mian leat barr feabhais a chur ar do scileanna cumarsáide agus teanga
 • Más spéis leat cur leis an eolas atá agat ar litríocht agus stair na nGael

Tá atmaisféar foghlama bríomhar, scolártha ar fáil sna léachtaí agus sna ranganna teagasic agus tú ag déanamh staidéir ar an nGaeilge, rud a chuirfidh go mór leis an spéis agus leis an taithí atá agat san ábhar. Tabharfaidh na modúil atá ar fáil sa Nua-Ghaeilge léargas duit ar réimsí léinn nuaaimseartha agus stairiúla, idir theanga agus litríocht – Fionn agus na Fianna anuas go dtí TG4 agus go leor eile.

Career & Graduate Study Opportunities

Láithreoir teilifíse, múinteoir ranga, aistritheoir, taighdeoir, cóipeagarthóir, riarthóir san Aontas Eorpach, ateangaire, léachtóir nó iriseoir. Tá mórán deiseanna spreagúla ann i gcomhair céimithe le Gaeilge in Éirinn agus thar lear.

Tá cáil ar an Nua-Ghaeilge i UCD as feabhas i dtaighde agus i dteagasc fochéime agus iarchéime a chothú agus a chur chun cinn. Tá cúrsaí nuálacha rathúla múinte ar fáil do mhic léinn: MA/Dioplóma Iarchéime sa Nua-Ghaeilge agus Dioplóma Iarchéime/MA i Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge, mar aon le cailíochtaí taighde Mlitt agus PHD.

 

What Will I Study

I measc na gcúrsaí a chuirtear ar fáil tá:

 • Teanga na Gaeilge (idir Scríobh agus Chumarsáid)
 • Nualitríocht
 • Iriseoireacht na Gaeilge
 • Litríocht bhéil
 • Athbheochan na Gaeilge
 • Gaeilge na hAlban
 • An Litríocht Roimh 1845
 • Scannánaíocht

Spreagtar rannpháirtíocht sna ranganna beaga teagaisc agus cuirtear deiseanna cumarsáide ar fáil sna ranganna comhrá. Beidh an deis agat, mar sin, feabhas a chur ar do chuid scileanna teanga agus aithne níos fearr a chur ar mhic léinn eile le linn na céime, go háirithe agus tú ag freastal ar an gcúrsa Gaeltachta. Beidh éagsúlacht bhreá measúnaithe i gceist, freisin, idir scrúduithe foirmeálta agus mheasúnú leanúnach.

First Year

 • Teanga na Gaeilge I
 • Litríocht an Gaeilge
 • Forbairt na Gaeilge Acadúla

Popular Joint Major subject combinations include Geography, History, English, French & Music.

Second Year

 • Teanga na Gaeilge II
 • Iriseoireacht na Gaeilge
 • Litríocht na Gaeilge go dtí 1650
 • Bláthú na Nuafhilíochta
 • Fílí na Mumhan
 • An Ghaeilge ar an Scáileán

At the end of second year, convert your degree to a BA (Honours) International by spending a year at one of our partner universities in Scotland and Canada. Further information on international exchanges is available at www.ucd.ie/myucd/exchanges and information on Erasmus exchanges is available from the School of Irish, Celtic Studies & Folklore.

Third Year

 • Teanga na Gaeilge III
 • Litríocht na Gaeilge 1650-1845
 • Scéalta Rómánsacha 1300-1800
 • Teangeolaíocht na Gaeilge
 • Athbheochan na Gaeilge
 • Gaeilge na hAlban

How Will I Study

International Study Opportunities

Tá deiseanna ar fáil do mhic léinn Ghaeilge staidéar a dhéanamh in ollscoileanna thar lear, lena n-áirítear:

 • University of Edinburgh, UK
 • Sabhal Mòr Ostaig, University of the Highlands and Islands, UK
 • Aberystwyth University, Wales
 • Philipps-Universität Marburg, Germany
 • University of Western Brittany, France

 

Testimonial

“Two thoughts come to mind when I think back over my time as a student of Modern Irish in UCD. Firstly, the School of Irish, Celtic Studies and Folklore is a wonderful and welcoming destination to study. Secondly, the lecturers’ classes were always interesting, informative and enjoyable. In addition, outside the lectures, I always had a strong bond with my fellow students and with the broader faculty. I discovered my Irish-speaking family here, learning together, eating lunch together in our Student Space (Seomra Caidrimh) and spending memorable days in the Gaeltacht together. Irish is not just a university subject in UCD: it’s a living language and source of community as well.”

Stiofáin Ó Briain, English & Irish Graduate

Canpus Tours

Slide background

UCD Campus Tours
Every Monday, Wednesday & Friday @ 1pm

x
Skip to content