Irish/Gaeilge

BA (Hons) (NFQ Level 8) OR BSc (Hons) NFQ Level 8)

overlay image

Course Video

Curricular information is subject to change.

Open All
Why is this course for me?
 • Má tá suim agat sa Ghaeilge
 • Más mian leat barr feabhais a chur ar do scileanna cumarsáide agus teanga
 • Más spéis leat cur leis an eolas atá agat ar litríocht agus stair na nGael

Beidh atmaisféar bríomhar scolártha ar fáil sna léachtaí agus sna ranganna teagaisc agus tú ag déanamh staidéir ar an nGaeilge, rud a chothóidh spéis san ábhar ionat agus a chuirfidh go mór leis an taithí foghlama a gheobhaidh tú agus tú in UCD. Tabharfaidh na modúil atá ar fáil sa Nua-Ghaeilge léargas duit ar réimsí léinn nua-aimseartha agus stairiúla, idir theanga agus litríocht – ó Fhionn agus na Fianna anuas go dtí TG4 agus go leor eile!

Course Pathways
What Will I Study

I measc na gcúrsaí a chuirtear ar fáil tá:

 • Teanga na Gaeilge
 • An Nua-Fhilíocht
 • An Nua-Phrós
 • Iriseoireacht na Gaeilge
 • Athbheochan na Gaeilge
 • Gaeilge na hAlban
 • Bunchlocha an Aistriúcháin
 • An Litríocht Roimh 1845
 • Scannánaíocht

Spreagtar rannpháirtíocht sna ranganna beaga teagaisc agus cuirtear deiseanna cumarsáide ar fáil sna ranganna comhrá. Beidh an deis agat, mar sin, feabhas a chur ar do chuid scileanna teanga agus aithne níos fearr a chur ar mhic léinn eile le linn na céime, go háirithe agus tú ag freastal ar an gcúrsa Gaeltachta. Beidh éagsúlacht bhreá measúnaithe i gceist, freisin, idir scrúduithe foirmeálta agus mheasúnú leanúnach.

For detailed information on subject content click here.

How Will I Study
International Study Opportunities

Tá deiseanna ar fáil do mhic léinn Ghaeilge staidéar a dhéanamh in ollscoileanna thar lear, lena n-áirítear:

 • University of Edinburgh, UK
 • Sabhal Mòr Ostaig, University of the Highlands and Islands, UK
 • Aberystwyth University, Wales
 • Philipps-Universität Marburg, Germany
 • University  of Western Brittany, France
 • Johannes Gutenberg-Universität, Mainz, Germany
 • Concordia University, Montréal, Canada

 

Career & Graduate Study Opportunities

Anois an t-am is fearr chun cáilíocht a bhaint amach sa Ghaeilge agus raidhse leathan gairmeacha gradamúla le Gaeilge agus cúrsaí iarchéime ar fáil dóibh sin a bhfuil bunchéim le Gaeilge acu. Tá mórán deiseanna fostaíochta spreagúla ann i gcomhair céimithe le Gaeilge in Éirinn agus thar lear.

Is mó Gaeilge ná riamh a bhíonn in úsáid sa saol poiblí in Éirinn anois ó cuireadh Acht Teangacha nua i bhfeidhm in 2023 agus tiocfaidh méadú leanúnach ar an éileamh mór ar dhaoine a bhfuil sárscileanna Gaeilge acu. Bíonn an-tóir ar chéimithe le Gaeilge san Aontas Eorpach, mar a bhfuil an Ghaeilge ina teanga oibre iomlán, agus ar chláir scoláireachtaí agus theagaisc in ollscoileanna sna Stáit Aontaithe agus i gCeanada, cuir i gcás. Níl srian leis na féidearthachtaí!

Tá cáil ar an Nua-Ghaeilge in UCD as feabhas an taighde agus an teagaisc a chuireann muid ar fáil. Tá cúrsaí iarchéime nuálacha ar fáil do mhic léinn in UCD, lena n-áirítear an MA/Dioplóma Iarchéime sa Nua-Ghaeilge agus an MA/ Dioplóma Iarchéime i Scríobh agus Cumarsáid na Gaeilge, mar aon le cáilíochtaí taighde MLitt agus PhD. Déan teagmháil linn chun tuilleadh eolais a fháil faoi na deiseanna seo.

Tá iarmhic léinn de chuid ár gcúrsaí léinn anois ag obair mar: áithreoirí teilifíse; múinteoirí bunscoile agus meánscoile; aistritheoirí; taighdeoirí; scríbhneoirí, eagarthóirí agus cóipeagarthóirí; riarthóirí agus oifigigh státseirbhíse; ateangairí; léachtóirí; iriseoirí; agus mórán rudaí eile!

 

Other Entry Routes
Testimonial

“I always had a passion for languages, culture, and linguistics. This course has improved my language skills, knowledge of Irish literature, history and culture as well as a deeper appreciation for the people and traditions of Ireland. The Irish department has a true community feel; from the small class sizes to the Gaeltacht trips, you really get to know your classmates, lecturers and tutors. This makes it easy to form friendships and professional connections that can be extremely valuable going forward. Being multilingual in a language like Modern Irish can be a useful asset as the global community becomes increasingly interconnected. This leads to countless new opportunities for employment and cultural exchange. A challenging and rewarding academic experience.”

Ellie Hammond, Graduate

Contact Information

UCD School of Irish, Celtic Studies, Irish Folklore & Linguistics
Newman,
Belfield,
Dublin 4

Tel: +353 1 716 8385
Email: bairbre.nichonchuir@ucd.ie

Skip to content